Mitä vastaanotolla tapahtuu?

HAASTATTELU, TUTKIMINEN JA HOITO

Hoidossa huomioidaan luusto, selkäranka, nivelet, lihakset, hermotoiminta, kalvotoiminta, sisäelintoiminnat, laskimo- ja valtimoverenkierto. Se miten asiakasta hoidetaan, määräytyy yksilöllisesti ongelman, hoitovasteen ja vitaliteetin mukaan.

Hoidossa käsittelen niveliä, lihaksia ja sidekudoksia monipuolisesti erilaisilla tekniikoilla tavoitteena vapauttaa tuki- ja liikuntaelimistön kiputiloja, parantaa liikerajoituksia ja auttaa keho löytämään terveempi tila. Hoidossa käytän tilanteeseen sopivia tekniikoita. Käytän myös kuuntelu/craniaali tekniikoita laajasti kehon eri osiin. Craniaali tekniikalla havainnoidaan kehon tahdonalaisia ja ei-tahdonalaisia pieniä fysiologisia liikkeitä. Näitä liikettä käytän myös diagnosointiin ja palauttamaan kehon normaalia toimintaa.

Osteopaattinen hoito voi myös kohdistetua hermostoon, pään alueelle, verisuonistoon, selkärankaan, rintakehään, lantion alueelle tai raajoihin. Usein hoidon vaikutukset tuntuvat konkreettisemmin muutamia päiviä hoidon jälkeen, kun kehon korjaavat voimat ovat aktivoituneet. Hoidon tuloksena pyritään saamaan kehon osat ovat tasapainoon, jotta luusto, rakenne ja verenkierto ovat ihanteellisessa asennossa sekä imunestekierto ja hermoradat toimivat esteettä.

Osteopatia on manuaalinen eli käsin tehtävä hoitomuoto, jolla voidaan hoitaa laajasti koko kehoa. Hoito on yksilöllistä, kevyttä ja turvallista. Osteopaattinen hoito tehoaa moniin tuki- ja liikuntaelimistön kiputiloihin, mutta myös muihin toimintaongelmiin. Tavoite on palauttaa kehon toiminnot lähemmäs normaalia tilaa, mikä vaikuttaa samalla positiivisesti henkiseen olotilaan ja jaksamiseen. Osteopatian yksi pääperiaate on auttaa kehon itsehoitomekanismia. Tämän vuoksi hoitotilanteissa kartoitetaan kokonaisuus, jonka muodostavat keho, mieli ja tunteet.

Tärkeässä osassa osteopaattista hoitoa on myös luontoyhteyden aktivoiminen Keho-Mieli-Luonto yhteyteen.

Kerron mielelläni tarkemmin osteopatiasta ja sen tarjoamista mahdollisuuksista juuri sinun tilanteessasi.
Kysy lisää tai varaa aika soittamalla 0400 805 053 tai viestillä
simo@osteopatiakuusamo.fi

Hoitofilosofia ja periaatteet

Osteopatian periaatteiden mukaan saada keho toimimaan ja korjaamaan ongelmat. Keholla on luontainen pyrkimys tasapainoon.

Terveys ja immuniteetti on kombinaatio Keho-mieli-ympäristö akselilla.

Osteopatian filosofia sisältää neljä perusperiaatetta, joihin myöhemmin on lisätty neljä täydentävää periaatetta. Filosofiset periaatteet on luotu osteopatian kehittäjän Andrew Taylor Stillin kirjoitusten perusteella ja koottu nykyiseen muotoonsa Amerikan Kirksvillen osteopatiakomitean toimesta vuonna 1953.

Osteopatian filosofia sisältää neljä perusperiaatetta

1. Keho on kokonaisuus.

2. Rakenne ja toiminta ovat jatkuvassa vuorovaikutussuhteessa.

3. Keholla on oma itsesäätelymekanismi, joka ylläpitää terveyttä.

4. Keholla on luonnollinen pyrkimys puolustaa ja parantaa itsensä.

sekä neljä täydentävää periaatetta

5. Sairaus voi syntyä, kun kehon normaali toiminta häiriintyy, tai kun ympäristön terveyteen haitallisesti vaikuttavat tekijät häiritsevät liikaa harmonista toimintaa.

6. Kehon nesteiden virtaus on oleellinen osa tasapainon (homeostaasin) ylläpitoa.

7. Hermot säätelevät kehon nesteiden virtausta.

8. Keholliset muutokset viestivät sairaudesta, mutta saattavat muuttua myös sairautta ylläpitäviksi tekijöiksi.